İlk ve Acil Yardım

İLK VE ACİL YARDIM

 

Kuruluş

2013 tarihinden itibaren İlk ve Acil Yardım Programına öğrenci alınmaktadır.

 

Kazanılan Derece

İlk ve Acil Yardım programı mezunlarına “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” ünvanı verilir.

 

Derecenin Düzeyi

Ön Lisans

 

Kabul ve Kayıt Koşulları

YÖK’ün ilgili mevzuatı doğrultusunda ÖSYM tarafından belirlenir. Programa girecek öğrencilerde ÖSYM tarafından yayınlanan Üniversitelere Giriş Kılavuzunda yer alan 233. madde ön koşul olarak aranmaktadır.

Madde 233. Bu programa alınacak öğrencilerin, Üniversitelerin Tıp Fakültelerinden, sürücü belgesi almaya engel olmayan bir beden yapısı ve ruh sağlığına sahip olduklarını belgeleyen rapor almaları, program gereği 2. sınıfta araç kullanmanın zorunlu olması sebebiyle kayıt tarihinde 17 yaşını tamamlamış olmaları; erkek öğrenciler 1.65’den, kız öğrencilerde 1.60 m’den kısa olmamak, boy uzunluğunun santimetre olarak ifade edilen değerinden 5 fazla veya 15 noksan kilo ağırlığında olmak; kurtarma ve taşıma işlerinde iki kişilik bir ekipte çalışırken sedyedeki bir hastayı ekip arkadaşı ile birlikte taşıyabilecek beden ve fizik yeterliliğe sahip olmaları gerekmektedir.

 

Program Profili

Programın amacı, ani hastalık ya da yaralanma durumlarında hastaların/kazazedelerin hayatlarını kurtarıcı acil tıbbi girişim ve bakımı verebilen sağlık personeli yetiştirmektir. Olay yerinde Temel Yasam Desteği ve İleri Yasam Desteği ile kendilerine verilen yetkiler çerçevesinde diğer acil tıbbi girişimleri uygularlar. Aynı zamanda, acil yardım aracı olan ambulansların kullanılmasından da sorumludurlar.

İstihdam

Bu program mezunları, Sağlık Bakanlığı, Üniversite hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının ambulans servisleri ve acil yardım ünitelerinde çalışabilmektedirler.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

  • Acil Yardım ve Afet Yönetimi
  • Hemşirelik 
  • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri 

Bölümlerine DGS ile geçiş yapabilmektedir.

 

Mezuniyet Koşulları

İlk ve Acil Yardım Programından mezun olmak için, verilen derslerden genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması ve tüm derslerden başarılı olması, ayrıca 30 iş gününü kapsayan yaz stajlarını da tamamlamaları gerekmektedir.

 

Adres ve İletişim Bilgileri

Adıyaman Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, 02040 Altınşehir/ADIYAMAN

Telefonlar

(416) 2233800/4185 Öğr. Gör. Sevim KOYUNCU

(416) 2233800/4192 Öğr. Gör. Aygül TUNÇDEMİR